گالری عکس سنگ های دکوراتیو؛ تزئینی
طرح مالون ( برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگ روی آنها کلیک نمائید )

 

نوع سنگ: مالون شکلاتی
کد:  118/1
ابعاد:  2.4.6 cm
نوع سنگ: مالون صدفی
کد:  118/2
ابعاد:  2.4.6 cm
نوع سنگ: مالون لیموئی
کد:  118/3
ابعاد:  2.4.6 cm
نوع سنگ: مالون سبز
کد:  118/5
ابعاد:  2.4.6 cm
نوع سنگ: مالون مشکی بور
کد :  118/6
ابعاد:  2.4.6 cm